Logotype for print

Kalender

Årsmöteskonferens

Datum: 2023-05-10

Årsmöteskonferens på Operaterrassen den 10 maj. Samhällets arbete med krisberedskap och civilt försvar har fått förnyad kraft med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde. Den 1 oktober 2022 trädde en ny beredskapsförordning i kraft som också berör finansiella tjänster. Vad är försäkringsbranschens roll när det kommer till kris och krig?

maj
10