Logotype for print

Kalender

Hur kan klimatanpassningen från skyfall förbättras?

Datum: 2019-07-02

Almedalen: Våra dagvattensystem är inte dimensionerade för att hantera kraftiga skyfall. Seminariet belyser hur klimatanpassningsarbetet i kommunerna ser ut i dag och vi diskuterar hur var och en kan bidra till anpassning av hur kraftiga skyfall ska kunna hanteras utan att okontrollerade översvämningar sker.

jul
2

Ett skepp kommer lastat med stöldgods från Sverige

Datum: 2019-07-02

Almedalen: De internationella stöldligorna beräknas ligga bakom uppemot hälften av alla bostadsinbrott och en stor majoritet av stölderna av bilar och båtar. Hur mycket försvinner över våra gränser? Hur påverkar denna brottslighet tryggheten i samhället? Och hur jobbar vi effektivt mot dessa brottsnätverk?

jul
2

Hur får vi tillräckliga pensioner?

Datum: 2019-07-03

Almedalen: Frågan om våra framtida pensioner är en viktig fråga för hela samhället. Hur kan tillräckligheten i pensionerna förbättras med särskilt fokus på låg- och medelinkomsttagare?

jul
3

Kan vi bo där vi bygger?

Datum: 2019-07-03

Almedalen: Det finns ett behov av klimatanpassning med fokus på bebyggelse och hållbarhet. Att bygga på fel ställe eller med fel metoder kan med förväntade klimatförändringar medföra ett ökat problem med klimatrelaterade skador som i sin tur genererar onödiga utsläpp av växthusgaser.

jul
3