Logotype for print

Pensionssparande allt viktigare när medellivslängden ökar

Medellivslängden ökar i Sverige. Om vi inte arbetar längre innebär det att pensionsutbetalningarna ska räcka under fler år som pensionär och den årliga pensionen blir då lägre.

En kvinna med tjänstepension som är född 1995 förväntas leva i ytterligare 26 år efter det att hon har fyllt 65 år, det vill säga till dess att hon fyller 91 år. Det är drygt två år längre än vad en kvinna som är född 1956 med tjänstepension förväntas leva efter det att hon fyllt 65 år.

Det innebär att en kvinna född 1995 måste spara mer än en kvinna född 1956 för att få samma årliga pension, givet samma ålder för pensionering och allt annat lika. För motsvarande gruppering av män gäller att män födda 1995 förväntas leva drygt tre år längre än män födda 1956.

Medellivslängden för kvinnor beräknas framöver vara omkring två år högre jämfört med för män efter fyllda 65 år, men skillnaden minskar över tid. Orsakerna till den minskade skillnaden mellan könen är komplexa, men följer framför allt av att risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdom och stroke har minskat snabbare för män än för kvinnor.(2) Även andelen rökare har minskat mer bland män jämfört med kvinnor.(3)

2024-05-14 12_55_05-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

(2) SCB - Sveriges framtida befolkning 2023–2070.
(3) Folkhälsomyndigheten.

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.