Logotype for print

Naturorsakade skador varierar över tid

Naturorsakade skador omfattar skador som uppstår vid extrema väderförhållanden såsom till exempel storm, skyfall, översvämning, jordskred och lavin.

Under 2022 inträffade närmare 18 000 naturorsakade skador i Sverige som täcktes av försäkringar, varav merparten (10 000 skador) var orsakade av stormar. Totalt betalade skadeförsäkringsföretagen ut drygt 1 miljard kronor i ersättningar för naturorsakade skador under 2022.

Skadekostnaderna för naturorsakade skador var som högst 2005 följt av 2021. År 2005 orsakade stormen Gudrun stor skada i södra Sverige och sammanlagt betalade försäkringsföretagen ut 3,8 miljarder kronor i ersättningar för skador som orsakats av naturhändelser det året. Under 2021 var det främst Gävleborgs län som drabbades av skador orsakade av skyfall med översvämningar som följd.

2024-05-13 14_40_06-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.