Logotype for print

Om oss

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens och tjänstepensionsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för dessa företag. Vi arbetar också för ett högt förtroende för branschen och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Ett 50-tal försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag är medlemmar i Svensk Försäkring och tillsammans svarar de för mer än 90 procent av den svenska försäkringsmarknaden.

Vi på Svensk Försäkring arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för dessa företag. Vi arbetar också med att öka kännedomen om privata försäkringars betydelse och om de principer som försäkringar bygger på.

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring

Vi har en löpande dialog med politiker och tjänstemän i regeringskansliet och riksdagen och med företrädare för myndigheter. Vi arbetar även med bredare opinionsbildning.

Tillsammans med medlemsföretagen analyserar vi effekterna av olika lagförslag och föreslår ändringar i regelverken. Svensk Försäkring deltar även med expertkunskaper i statliga utredningar som rör branschen. Dessutom sammanställer vi bransch- och marknadsstatistik samt arrangerar konferenser och utbildningar.

Svensk Försäkring är medlem i de europeiska branschorganisationerna Insurance Europe och PensionsEurope och deltar aktivt i arbetet med olika frågor på EU-nivå. Vi arbetar också direkt mot olika EU-institutioner såsom Europeiska kommissionen och Europaparlamentet.

Vi är ett 20-tal medarbetare som arbetar inom områdena juridik, analys och kommunikation. Arbetet leds av vd Christina Lindenius. I ledningsgruppen ingår även vice vd Mats Galvenius, chefsjuristen Johan Lundström, chefsekonomen Magnus Vesterlund och kommunikationschefen Anette Grundström.

Historik

Branschorganisationen startade år 1937 under namnet Svenska Försäkringsbolags Riksförbund. Vid årsskiftet 1990/91 bytte organisationen namn till Sveriges Försäkringsförbund. Från och med maj 2011 heter vi Svensk Försäkring.

Hjälp och vägledning till privatpersoner

Försäkringsbranschen arbetar aktivt för att förenkla informationen om olika produkter inom liv- och skadeförsäkring. Svensk Försäkring är djupt engagerad i detta arbete. 

Min pension

Pensionsportalen www.minpension.se drivs av Min Pension i Sverige AB, ett dotterbolag till Svensk Försäkring. Minpension.se ger individuell, enkel och samlad information till alla som tjänar in till pension i Sverige. Min Pension drivs i samarbete med Pensionsmyndigheten och är ett lyckat exempel på hur privata och offentliga aktörer i samverkan kan bidra till bättre informerade konsumenter.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Tillsammans med Finansinspektionen och Konsumentverket är Svensk Försäkring huvudman för Konsumenternas försäkringsbyrå. Det är en oberoende rådgivningsbyrå som ger hjälp och vägledning i ärenden som gäller privatpersoners individuella försäkringar.

Fullmaktskollen

Fullmaktskollen.se gör det enkelt för privatpersoner och företag att få överblick över sina fullmakter på liv- och pensionsområdet och hur länge de gäller. I tjänsten går det också att skriva under fullmakter och återkalla dem. Fullmaktskollen.se gör också hanteringen av fullmakter effektiv och säker och minskar administrationen för försäkringsaktörerna. Tjänsten lanserades i juni 2016 och är kostnadsfri för privatpersoner och företag. Fullmaktskollen ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening.