Logotype for print

Försäkringsmarknaden

Publicerad: 2022-11-16 Nästa publiceringsdatum: 2023-02-15

Varje kvartal presenterar Svensk Försäkring rapporten ”Försäkringsmarknaden”. Det är en sammanställning av statistik för försäkringsmarknaden, till exempel i form av utbetalda försäkringsersättningar, premieinkomster, marknadsandelar, totalavkastning och antal skadeanmälningar. Uppgifterna är i huvudsak baserade på svenskägda företags tillsynsrapportering till Finansinspektionen, där Svensk Försäkring har samlat in motsvarande uppgifter från utlandsägda filialer.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se