Logotype for print

Försäkringsmarknaden

Publicerad: 2024-05-17 Nästa publiceringsdatum: 2024-09-04

Försäkringsmarknaden publiceras varje kvartal. Det är en sammanställning av statistik för den svenska försäkringsmarknaden, till exempel i form av utbetalda försäkringsersättningar, premieinkomster, marknadsandelar, totalavkastning och antal skadeanmälningar.

Faktaruta

Uppgifterna är i huvudsak baserade på svenskägda företags tillsynsrapportering till Finansinspektionen, där Svensk Försäkring har samlat in motsvarande uppgifter från utlandsägda filialer.