Logotype for print

Tema Pensioner

Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionssparande i försäkring utgör komplement till det allmänna pensionssystemet. På så sätt bidrar försäkringsbranschen till att enskilda individer kan ges ett tillfredsställande ekonomiskt skydd för en trygg ålderdom.

Pensioner är en ständigt högaktuell fråga inom såväl Sverige som EU.

Det svenska allmänna pensionssystemet är i grunden bra, det är finansiellt stabilt, men det behöver ständigt utvecklas för att möta framtidens krav. För många kommer det att finnas ett gap mellan önskad och faktisk pension. Genom tjänstepensionsförsäkring och ett långsiktigt privat pensionssparande i försäkring kan den enskilde minska det gapet. Ett ökat försäkringssparande kan dessutom bidra till att avlasta kringliggande skattefinansierade bidragssystem som bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Andra exempel på frågor som är uppe till diskussion är hur man kan åstadkomma ett längre arbetsliv, jämställda pensioner, hur ett ökat privat pensionssparande kan stimuleras på olika sätt, hur informationen kring pensionssparande till medborgarna kan förbättras och hur tjänstepensionsverksamhet bäst regleras.

Motsvarande diskussioner sker även på EU-nivå, inklusive hur man kan skapa bättre förutsättningar för gränsöverskridande pensionssparande.

Visa fler