Logotype for print

Invaliditetsintyg

Här finns våra invaliditetsintyg som vården använder för att försäkringstagare ska få sin invaliditetsgrad bedömd för ersättning från sin försäkring.

Informationen på denna sida vänder sig i första hand till sjukvården. Det är behandlande läkare som ska fylla i invaliditetsintyget och intyget ska skickas till patientens försäkringsbolag. Invaliditetsintyget utgör en del av den utredning som försäkringsbolaget gör av en funktionsnedsättning som uppkommit genom en olyckshändelse såsom t.ex. en trafikolycka.

Den försäkringstagare som har skadats har behov av ett bra invaliditetsintyg som beskriver de funktionsnedsättningar som uppkommit. Det medicinska invaliditetsintyget har tagits fram i syfte att alla relevanta besvär ska beskrivas av den intygsskrivande läkaren. 

Är du patient och vill veta mer om medicinsk invaliditet?

Konsumenternas Försäkringsbyrå har bra information om vad medicinsk invaliditet är. De svarar också på frågor kring detta helgfria vardagar 9-12 på telefon: 0200-22 58 00

Vad är syftet med Invaliditetsintyg?

Syftet med intyget är att vara en del av utredningen när försäkringsbolaget gör en försäkringsmedicinsk bedömning. Intyget bör utfärdas av behandlande läkare som känner patienten och ska beskriva såväl subjektiva som objektiva besvär.

Nedan finns två olika Medicinska Invaliditetsintyg. 
Word-filen är av en enklare sort och den ifyllningsbara pdf-en lite mer avancerad.

Det spelar ingen roll vilket invaliditetsformulär du använder.
Intygen ska skickas till patientens försäkringsbolag.

Observera att intyget, fakturan och den eventuella arvodesräkningen ska skickas till beställande försäkringsbolag. Skicka inte faktura, arvodesräkning eller intyg till Svensk Försäkring.

 

Vägledning för invaliditetsintyg

För mer information klicka på aktuell kroppsdel i illustrationen nedan.
Rotera
Spinalcord