Logotype for print

Skadeförsäkring

Genom skadeförsäkring kan hushåll och företag få ekonomiskt skydd mot olika typer av risker. Skadeförsäkring, exempelvis hemförsäkring, motorfordonsförsäkring och olycksfallsförsäkring, är komplement till samhällets skydd och kan ge ekonomisk ersättning om en oväntad olyckshändelse inträffar. Under 2023 utbetalades drygt 70 miljarder kronor för egendoms- och personskador.