Logotype for print

Tjänstepension allt viktigare för den totala pensionen

De sammanlagda pensionsutbetalningarna uppgick under 2022 till 558 miljarder kronor. Det är en fördubbling sedan 2006.

Utbetalningarna av allmän inkomstgrundad pension från Pensionsmyndigheten har ökat med 108 procent och utbetalningarna från livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen har ökat med 135 procent. Pensionsmyndigheten betalade under 2022 ut drygt 367 miljarder kronor i inkomst- och premiepension till personer i åldern 55 år och äldre. Utbetalningarna från tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring uppgick till 191 miljarder kronor. Tjänstepensionen har över tid kommit att bli allt viktigare för den totala pensionen för många individer. Andelen tjänstepension av den totala pensionen har sedan 2006 ökat från 25 till 29 procent och andelen förväntas öka framöver eftersom sparandet i tjänstepension har ökat kraftigt under det sista decenniet.

Förutsättningen för att en tjänstepension ska kunna utbetalas till en individ är att det har gjorts avsättningar (”sparande”) till tjänstepension under arbetslivet. Det vanligaste är att arbetsgivaren betalar in premier till ett livförsäkrings- eller tjänstepensionsföretag som förvaltar kapitalet tills dess att det är dags för utbetalning. En individ som har haft flera olika arbetsgivare under arbetslivet kan ha flera olika tjänstepensionsförsäkringar. En arbetsgivare kan även finansiera och trygga sitt tjänstepensionsåtagande i så kallad egen regi genom en överföring till en pensionsstiftelse eller genom en avsättning i balansräkningen. Av totalt utbetalda tjänstepensioner under 2022 stod livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen för omkring 75 procent.

2024-05-14 12_51_16-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.