Logotype for print

Publiceringsplan för Svensk Försäkrings statistik

Publiceringstidpunkt med reservation för eventuella ändringar.  

Publicerings-tidpunkt

Område

Statistikprodukt

Referensperiod

Vecka 4 

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart inom hushåll och företag

Kvartal 4, 2018

Vecka 4

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart och fordonsklass inom trafik och motor inkl antal dödade/skadade

Kvartal 4, 2018

20 februari 2019

Liv-
och skadeförsäkring

Branschstatistiken

Kvartal 4, 2018

Vecka 12 

Livförsäkring

Livbolagens tillgångar med fördelning på aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och övrigt

Kvartal 4, 2018

Vecka 15

Livförsäkring

Distributionskanaler Liv

2018

Vecka 15 

Livförsäkring

Utbetalda försäkringsersättningar från livförsäkringsbolagen

2018

Vecka 15 

Liv- och skadeförsäkring

Antal försäkringar och premieinkomst inom sjuk- och olycksfallsförsäkring inkl sjukvårdsförsäkring

2018

Vecka 18 - flyttad till 24 maj 2019

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart inom hushåll och företag

Kvartal 1, 2019

Vecka 18  - flyttad till 24 maj 2019

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart och fordonsklass inom trafik och motor inkl antal dödade/skadade

Kvartal 1, 2019

24 maj 2019

Liv-
och skadeförsäkring

Branschstatistiken --> Marknadsstatistik

Kvartal 1, 2019

Vecka 24 --> v38 

Livförsäkring

Livbolagens tillgångar med fördelning på aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och övrigt

Kvartal 1, 2019

Vecka 26 --> v 28

Skadeförsäkring

Antal inträffade skador och skadebelopp per skadeart inom hushåll och företag, länsredovisning för naturskador

2018

Vecka 26 --> v 28 

Skadeförsäkring

Antal inträffade skador och skadebelopp per skadeart och fordonsklass inom trafik och motor inkl antal dödade/skadade, samt antal fordon per fordonsklass

2018

Vecka 26 --> v 28

Skadeförsäkring

Antal inträffade skador orsakade av brand och åska per brandorsak och försäkringsgren inkl skadekostnad

2018

Vecka 33 

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart inom hushåll och företag

Kvartal 2, 2019

Vecka 33 

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart och fordonsklass inom trafik och motor inkl antal dödade/skadade

Kvartal 2, 2019

4 september 2019

Liv-
och skadeförsäkring

Marknadsstatistik

Kvartal 2, 2019

Vecka 38 

Livförsäkring

Livbolagens tillgångar med fördelning på aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och övrigt

Kvartal 1 och 2, 2019

Vecka 40 

Livförsäkring

Årsrapport Livförsäkringsföretag

2018

Vecka 40 

Skadeförsäkring

Årsrapport Skadeförsäkringsföretag

2018

Vecka 43 

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart inom hushåll och företag

Kvartal 3, 2019

Vecka 43

Skadeförsäkring

Antal anmälda skador per skadeart och fordonsklass inom trafik och motor inkl antal dödade/skadade

Kvartal 3, 2019

20 november 2019

Liv-
och skadeförsäkring

Marknadsstatistik

Kvartal 3, 2019

Vecka 50

Livförsäkring

Livbolagens tillgångar med fördelning på aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och övrigt

Kvartal 3, 2019