Logotype for print

Marknadsstatistik

Här hittar du vår kvartalsvisa sammanställning av marknadsstatistik. Den innehåller information om försäkringsmarknaden, till exempel i form av marknadsandelar, premieinkomst utbetalda försäkringsersättningar och antal försäkringsföretag. Här finns också statistik som visar hur försäkringsbranschen förhåller sig till omvärlden.

Statistiken grundar sig på uppgifter som samlas in från våra medlemsföretag och i vissa fall samtliga försäkringsföretag. En del av statistiken samlas in av Finansinspektionen och Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessa uppgifter är offentlig statistik. Uppgifterna har därefter bearbetats och i vissa fall aggregerats på branschnivå och i vissa fall på produktnivå. Statistiken kan inte användas för att prissätta olika typer av försäkringar.

Statistiken kan användas av journalister, branschfolk och intresserade privatpersoner, kort sagt alla som har ett intresse i försäkringsmarknaden. 

Se respektive produkt för mer information.

Marknadsstatistiken publiceras följande datum:

17 februari 2021
26 maj 2021
1 september 2021
17 november 2021

I marknadsstatistiken ingår flera produkter:

  • En pdf med namnet ”Försäkringsmarknaden” som innehåller marknadsövergripande diagram och korta analyser.
  • En Excel-fil med underliggande data till diagrammen i ”Försäkringsmarknaden”
  • Tabeller och diagram i statistikdatabasen, där det är möjligt att se mer detaljerade uppgifter och i de flesta fall företagsuppgifter.  
  • Statistikdatabasen fungerar bäst i Edge och Chrome.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se