Logotype for print

Marknadsstatistik

Publicerad: 2021-04-13 Nästa publiceringsdatum: 2021-05-26

Här hittar du våra sammanställningar. De innehåller information om försäkringsmarknaden, till exempel i form av marknadsandelar, premieinkomster och utbetalda försäkringsersättningar.

Sammanställningar i databasen

Statistiken grundar sig på uppgifter som samlas in från våra medlemsföretag och i vissa fall samtliga försäkringsföretag. En del av statistiken samlas in av Finansinspektionen och Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessa uppgifter är offentlig statistik. Uppgifterna har därefter bearbetats och i vissa fall aggregerats på branschnivå och i vissa fall på produktnivå. Statistiken kan inte användas för att prissätta olika typer av försäkringar.

Statistiken kan användas av journalister, branschfolk och intresserade privatpersoner, kort sagt alla som har ett intresse i försäkringsmarknaden. 

  •  

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se