Logotype for print

Marknadsstatistik

Den kvartalsvisa sammanställningen av marknadsstatistik innehåller information om försäkringsmarknaden, till exempel i form av marknadsandelar, premieinkomst och antal försäkringsbolag. Här finns också statistik som visar hur försäkringsbranschen förhåller sig till omvärlden.

Statistiken grundar sig på uppgifter som samlas in från våra medlemsföretag och i vissa fall samtliga försäkringsbolag. En del av statistiken samlas in av Finansinspektionen och Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessa uppgifter är offentlig statistik. Uppgifterna har därefter bearbetats och i vissa fall aggregerats på branschnivå och i vissa fall på produktnivå. Statistiken kan inte användas för att prissätta olika typer av försäkringar.

Statistiken kan användas av journalister, branschfolk och intresserade privatpersoner, kort sagt alla som har ett intresse i försäkringsbranschen. 

Se respektive produkt för mer information.

Marknadsstatistiken publiceras följande datum:

17 februari 2021
26 maj 2021
1 september 2021
17 november 2021

 

I marknadsstatistiken ingår flera produkter:

  • En pdf med namnet ”Försäkringsmarknaden” som innehåller marknadsövergripande diagram och korta analyser.
  • Tabeller och diagram i statistikdatabasen, där det i vissa fall kommer att vara möjligt att se företagsspecifika uppgifter.  

Statistikdatabasen fungerar bäst i Chrome.

Frågor om statistik samt statistikdatabas

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se