Logotype for print

Marknadsstatistik

Här hittar du våra sammanställningar med statistik om olika områden på försäkringsmarknaden.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden är vår huvudsakliga sammanställning som publiceras kvartalsvis. Den innehåller övergripande information om försäkringsmarknaden, till exempel i form av marknadsandelar, premieinkomster, utbetalda försäkringsersättningar och anmälda skador.

Kvartalsvis publiceras även Försäkringsföretagens placeringstillgångar. Här ingår marknadsvärden redovisat utifrån kategorier i tre nivåer, där den högsta nivån är uppdelad i räntebärande värdepapper (obligationer m.m.), andra räntebärande tillgångar (lån, insättningar m.m.), aktier, fonder (t.ex. aktie och räntefonder), fastigheter samt övriga tillgångar.

Du kan nå dessa länkar i menyn till vänster, där det även finns en publiceringsplan för den statistik som Svensk Försäkring publicerar.

Snabba fakta om försäkringsföretagen är en rapport i vår statistikdatabas med data som svar på vanliga frågor om försäkringsmarknaden. Där finns uppgifter om marknadsandelar för inbetalda premier och nyteckning, vilka försäkrings- och tjänstepensionsföretag som finns på den svenska försäkringsmarknaden, hur mycket kapital som har flyttats, totalavkastning för de tillgångar som förvaltas av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen med mera.

Sammanställningar i databasen
Om statistiken

Statistiken grundar sig på uppgifter som samlas in från våra medlemsföretag och i vissa fall samtliga försäkringsföretag. En del av statistiken samlas in av Finansinspektionen och Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessa uppgifter är offentlig statistik. Uppgifterna har därefter bearbetats och i vissa fall aggregerats på branschnivå och i vissa fall på produktnivå. Statistiken kan inte användas för att prissätta olika typer av försäkringar.

Statistiken kan användas av journalister, branschfolk och intresserade privatpersoner, kort sagt alla som har ett intresse i försäkringsmarknaden. 

  •