Logotype for print

Premier till försäkring betalas i förskott

Försäkringspremier betalas in i förskott till försäkrings- och tjänstepensionsföretagen för att ge ett försäkringsskydd under en överenskommen tid. Det innebär att det vanligtvis finns en fördröjning mellan inbetalning av premie och utbetalning av en ersättning om en skada uppstår. För pensions- och livförsäkringar dröjer det vanligtvis många år mellan inbetalning av premier och utbetalning i form av pension eller annat sparande. Förutom utbetalningar ska premierna täcka driftskostnader, till exempel lokalkostnader och löner för företagens anställda.

För skadeförsäkring uppgick premierna under 2023 sammanlagt till drygt 110 miljarder kronor, varav knappt 26 miljarder kronor betalades av företag och drygt 84 miljarder kronor betalades av hushåll. För pensions- och livförsäkring uppgick de inbetalda premierna till knappt 359 miljarder kronor.

Det är vanligt att en individ har flera olika typer av försäkringar såsom till exempel hemförsäkring, motorfordonsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring. Under 2023 betalades det in i genomsnitt ungefär 8 000 kronor per person i premier för skadeförsäkringar och cirka
34 000 kronor per person i premier för pensions- och livförsäkringar i Sverige. Det är dock inte alltid individen som betalar premien. Mer än hälften (57 procent) av premierna för pensions- och livförsäkringar betalas av arbetsgivare i form av tjänstepension. En del av premierna för skadeförsäkringar betalas också av arbetsgivare, exempelvis vissa olycksfallsförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar.2024-05-13 14_02_55-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.