Logotype for print

Inbetalda premier till försäkringar

Premier för försäkring betalas in till försäkrings- och tjänstepensionsföretagen i förskott för att ge försäkringsskydd under en överenskommen tid. Det innebär att det vanligtvis finns en fördröjning mellan inbetalning av premie och utbetalning av en eventuell ersättning för de fall en skada uppstår eller att exempelvis en kapitalförsäkring löper ut.

För pensions- och liv­försäkringar dröjer det vanligtvis många år mellan inbetalning av premier och utbetalning i form av pension eller annat sparande. Förutom utbetalningar ska premierna även täcka olika former av driftskostnader, till exempel lokalkostnader och löner för försäkringsföretagens anställda.

För skadeförsäkringar uppgick premierna under 2022 till sammanlagt knappt 103 miljarder kronor, varav drygt 23 miljarder kronor betalades av företag och drygt 79 miljarder kronor betalades av hushåll. För pensions- och livförsäkringar uppgick de inbetalda premierna till knappt 359 miljarder kronor. Jämfört med 2021 har premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkringar minskat med 12 procent och premieinkomsterna för skadeförsäkringar ökat med två procent.

Det är vanligt att en individ har flera olika typer av försäkringar, såsom hem­försäkring, motorfordonsförsäkring och tjänstepension. Under 2022 betalades det in i genomsnitt ungefär 8 200 kronor per person i premier för skadeförsäkringar och cirka 34 100 kronor per person i premier för pensions- och livförsäkringar i Sverige. Det är dock inte alltid individen som betalar premien. Ungefär 55 procent av premierna för pensions- och livförsäkringar betalas av arbetsgivarna i form av tjänstepension. En del av premierna för skadeförsäkringar betalas också av arbetsgivarna, exempelvis vissa olycksfallsförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar.

diagram_2.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.