Logotype for print

Så här regleras din personskada

Här kan du se hur olika skaderegleringsprocesser ser ut för olika typer av försäkringar när det gäller personskador.

Tiden det tar att reglera en personskada varierar beroende på hur komplicerat ett ärende är. För flertalet personskador går det relativt snabbt att fastställa skadans omfattning och vilken ersättning som ska betalas ut. I mer komplicerade ärenden där även arbetsförmåga och rehabilitering ska gås igenom kan det vara flera olika aktörer inblandade i ärendet, vilket gör att det tar längre tid att få sitt ärende slutreglerat hos försäkringsbolaget.

Här visar vi generella exempel på hur skaderegleringsprocessen vanligtvis ser ut och vilken tidsåtgång som kan krävas utifrån olika skadetyper och hur komplicerat ärendet är. Tänk på att varje enskilt fall är unikt och måste bedömas utifrån dess förutsättningar.