Logotype for print

Faktablad till konsument

Här finns faktablad till konsument gällande skattskyldighet i USA, fackmannamässig renovering av kök och bad, penningtvätt samt rätten till personförsäkring.

Har mitt barn alltid rätt att få den försäkring som jag har sökt?

Du har alltid rätt att för ditt barns räkning ansöka om en barnförsäkringsom ett försäkringsbolag erbjuder. Försäkringsbolaget måste då pröva din ansökan. Det här står i lagen och gäller individuella försäkringar; för gruppförsäkringar gäller andra regler. Sist i den här informationen kan du läsa mer om skillnaden mellani idividuell försäkring och gruppförsäkring.

Har jag alltid rätt att få den försäkring som jag har sökt?

Du har alltid rätt att ansöka om en försäkring som ett försäkringsbolag erbjuder. Försäkringsbolaget måste då pröva din ansökan. Det här står i lagen och gäller individuella försäkringar; för gruppförsäkringar gäller andra regler. Sist i den här informationen kan du läsa om skillnaden mellan individuell försäkring och gruppförsäkring.

Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Penningtvätt är när man försöker få pengar från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan vara pengar från narkotikabrott, skattebrott, smuggling, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera. Finansiering av terrorism är att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism.

Faktabladet uppdaterat 2018