Logotype for print

Fem fakta om sjukvårdsförsäkringen

I Sverige finns det ett brett stöd för en offentligfinansierad välfärd. Det finns även ett behov av kompletterande lösningar som bidrar till att möta behoven av vård och få anställda tillbaka snabbare i arbete. Sjukvårdsförsäkringen är ett exempel på en sådan lösning.

I den allmänna debatten lyfts emellanåt farhågor kring vad sjukvårdsförsäkringen innebär för den offentligfinansierade vården i Sverige. Här nedan presenterar Svensk Försäkring fem fakta om sjukvårdsförsäkringen som svarar på de vanligaste frågorna.