Logotype for print

Skador orsakade av brand och åska är de dyraste skadorna

En av de vanligaste anledningarna till att hushåll, individer och företag får utbetalning från en försäkring är för en så kallad allriskskada, vilken täcks av en allriskförsäkring.

En sådan försäkring, som ofta ingår i hemförsäkringen, gäller när försäkringstagaren råkat ut för en plötslig och oförutsedd olyckshändelse. Det kan exempelvis röra sig om händelser som att den försäkrade tappar kameran i marken vid resa eller glömmer plånboken på bussen. Under 2021 inträffade drygt 348 000 allriskskador. För dessa skador betalade skadeförsäkringsföretagen ut sammanlagt närmare 1,3 miljarder kronor.

De värdemässigt största skadorna var dock skador orsakade av brand och åska följt av vattenskador. För brand- och åskskador var det sammanlagda utbetalda skade­beloppet 6,1 miljarder kronor, och för vattenskador var det 4,8 miljarder kronor under 2021.

diagram_16.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.