Logotype for print

Skador orsakade av brand och åska är de dyraste skadorna

En av de vanligaste anledningarna till att hushåll, individer och företag får utbetalning från en försäkring är för en så kallad allriskskada, vilken täcks av en allriskförsäkring.

En sådan försäkring, som ofta ingår i hemförsäkringen, gäller när försäkringstagaren råkat ut för en plötslig och oförutsedd olyckshändelse. Det kan exempelvis röra sig om händelser som att den försäkrade tappar kameran i marken vid resa eller glömmer plånboken på bussen. Under 2022 inträffade drygt 351 000 allriskskador. För dessa skador betalade skadeförsäkringsföretagen ut sammanlagt närmare 1,4 miljarder kronor.

De mest kostsamma skadorna var dock skador orsakade av brand och åska följt av vattenskador. För brand- och åskskador var det sammanlagda utbetalda skadebeloppet 6,6 miljarder kronor, och för vattenskador 5 miljarder kronor under 2022.

2024-05-13 14_33_58-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.