Logotype for print

Internationellt samarbete

En stor del av Svensk Försäkrings internationella arbete sköts genom medlemskapet i Insurance Europe som bildades 1953. Insurance Europe, med kontor i Bryssel, framför den europeiska försäkringsbranschens gemensamma ståndpunkter till beslutsfattarna på europeisk nivå och tillhandahåller försäkringsexpertis inför deras ställningstaganden. Svensk Försäkring är också medlem i PensionsEurope som företräder pensionssektorn på europeisk nivå.

Insurance Europe

Det viktigaste beslutsorganet inom Insurance Europe The Executive Committee fattar beslut i övergripande frågor. Svensk Försäkrings vd Christina Lindenius är ledamot av Insurance Europe Executive Committee.

Insurance Europes löpande arbete sköts av sekretariatet och förbereds inom olika kommittéer, styrgrupper och arbetsgrupper. I flertalet av dessa grupperingar representeras den svenska försäkringsbranschen av Svensk Försäkring. I vissa fall har dock en överenskommelse träffats om att ett annat branschorgan är med för svensk del.
https://www.insuranceeurope.eu/

PensionsEurope

Det viktigaste beslutsorganet inom PensionsEurope The Board of Directors fattar beslut i övergripande frågor. Svensk Försäkrings VD Christina Lindenius är ledamot av PensionsEurope Board of Directors.
https://www.pensionseurope.eu/

Internationella Handelskammarens (ICC)

Svensk Försäkring deltar även i Internationella Handelskammarens (ICC) Insurance Committee där Sverige representeras av Finansinspektionen och Finansdepartementet.

Groupe Consultatif Actuariel Européen

Groupe Consultatif Actuariel Européen har de nationella aktuarieföreningarna, däribland den svenska föreningen, inom EU som medlemmar och har betydelse som rådgivande organ åt EU-kommissionen.

Nordiska branchorganisationer

Därutöver har Svensk Försäkring ett nära samarbete med övriga nordiska branschorganisationer i frågor av gemensamt intresse.