Logotype for print

Pensions- och livförsäkring

Under 2022 betalade livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen ut drygt 150 miljarder kronor i tjänstepension och 129 miljarder kronor av det sparande som placerats i privata kapitalförsäkringar och privata pensionsförsäkringar. Det är arbetsgivare som betalar in premier till tjänstepensionsförsäkring för sina anställda och den betalas sedan ut till den anställde efter pensioneringen. Både företag och privatpersoner kan spara i privata kapitalförsäkringar. Det sparade kapitalet kan fungera som ett pensionssparande, men det kan också vara en buffert som skapar trygghet för framtiden, både för individer och för företag.