Logotype for print

Pensions- och livförsäkring

Inom pensions- och livförsäkring finns det många olika försäkringar från vilka utbetalning sker i samband med pensionering, men det finns även olika former av sparande. Under 2023 betalade livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen ut drygt 154 miljarder kronor i tjänstepension och närmare 134 miljarder kronor av det sparande som placerats i privata kapitalförsäkringar och privata pensionsförsäkringar.