Logotype for print

Tema Verksamhetsreglering

De regelverk som styr försäkringsverksamhet ska vara tydliga och förutsägbara och tas fram med lång framförhållning. Reglerna ska dessutom vara anpassade till försäkringsföretagens verksamhet och vara långsiktigt stabila.

Visa fler