Logotype for print

Sjö- och annan transportförsäkring

Publicerad: 2023-05-03 Nästa publiceringsdatum: 2024-05-07

I slutet av 2022 uppgick den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring till närmare 2,4 miljarder kronor. Mellan 2021 och 2022 har premieinkomsten ökat med 7 procent (154 miljoner kronor). Det är framför allt premier till ansvarsförsäkring som har ökat, med 21 procent (61 miljoner kronor).

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

I slutet av 2022 uppgick den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring till närmare 2,4 miljarder kronor. Den inkluderar den totala marina premievolymen för affär som tecknas i Sverige. Mellan 2021 och 2022 har premieinkomsten ökat med 7 procent vilket motsvarar 154 miljoner kronor.

Av den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring utgörs knappt hälften (47 procent) av varuförsäkring, drygt en tredjedel (38 procent) av fartygskaskoförsäkring och resten (15 procent) av ansvarsförsäkring. Mellan 2021 och 2022 har varuförsäkring ökat med 4 procent, fartygskaskoförsäkring med 6 procent och ansvarsförsäkring med 21 procent. I varuförsäkring ingår bland annat försäkring för inrikes och utrikes transporter av varor. I ansvarsförsäkring ingår ansvarsförsäkring för både svenska och utländska speditörer och transportörer. I fartygskaskoförsäkring ingår försäkring för större och mindre fartyg (kasko) inklusive varv.

premieinkomste sjö o transport.png

 

Medlemsföretagen i Svensk Försäkrings Sjöutskott rapporterar årligen premieinkomster till Svensk Försäkring och nedan visas marknadsandelar för de företag som rapporterar.

marknadsandelar_sjö.png

Se mer detaljerade uppgifter i statistikdatabasen via länken nedan.

Internationell statistik
Faktaruta Sjö- och annan transportförsäkring

Sjö- och annan transportförsäkring (exklusive återförsäkring) redovisar alla typer av försäkringar relaterade till last, inklusive speditörer, CMR och transportansvar, i transit, vare sig på land, till sjöss eller i luften, inrikes såväl som internationell handel. Premier redovisas separat för varuförsäkring, ansvarsförsäkring och kaskoförsäkring.

Varuförsäkring: här ingår försäkring för inrikes och utrikes transporter av varor, olika former av transportörs- och speditionsansvar samt större och mindre kasko. Här ingår inte P&I-försäkring (redarens ansvarsförsäkring). Vissa premier som går direkt till utländska försäkringsföretag ingår inte och inte heller varuförsäkringspremier som p.g.a. leveransvillkor och lokal restriktiv lagstiftning hamnar hos utländska försäkringsföretag.

Ansvarsförsäkring: här ingår ansvarsförsäkringar för svenska speditörer och övriga transportörer.

Fartygskaskoförsäkring: här ingår försäkring för större kasko (fartyg över 500 bruttoton) och mindre kasko (fartyg under 500 bruttoton) samt svenska varv.

Premieinkomster redovisas brutto före avdrag för mäklare/provisioner för varje räkenskapsår.