Logotype for print

Internationell försäkringsstatistik

Den europeiska branschorganisationen för försäkringsföretag, Insurance Europe, publicerar statistik på europeisk nivå.Här finns också internationell sjöstatistik från IUMI.

På Insurance Europes hemsida finns den europeiska branschens samlade statisik på flera områden; premier, skador, investeringar, allmän information om branschen och data från varje land.

Du hittar all statistik på Insurance Europes hemsida

 

Internationell sjöstatistik

På IUMI:s hemsida finns internationell sjöstatistik