Logotype for print

Så här fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Hur påverkar sjukvårdsförsäkringarna den offentliga vården och vad är skillnaden på sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring? Det är frågor vi besvarar här.

Hur många har försäkringen?

I dag har drygt 650 000 personer i Sverige en privat sjukvårdsförsäkring. Det innebär att närmare 14% av de sysselsatta i åldern 16–64 år har en sjukvårdsföräskring. Försäkringen betalas antingen av arbetsgivaren eller av individen själv genom gruppförsäkring eller individuell försäkring. 

Vad omfattar den?

Ett antal försäkringsföretag erbjuder privata sjukvårdsförsäkringar. Innehållet kan variera något men i regel omfattar en sjukvårdsförsäkring sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Ofta ingår även förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder.

Med sjukvårdsförsäkring kan till exempel långa väntetider för vård och behandling undvikas. Den försäkrade får snabbt information och hjälp, vilket underlättar individens tillfrisknande och möjlighet till återgång i arbete.

Vem är utförare av vården?

Försäkringsgivare förfogar över ett nätverk av privata vårdgivare som kan utföra den vård som ingår i försäkringen och tecknar samarbetsavtal med privat drivna kliniker, utifrån expertis, kapacitet, pris och kvalitet.

Hur påverkar sjukvårdsförsäkringarna den offentliga vården?

De privata vårdgivare som anlitas av försäkringsföretagen har ibland uppdrag av landstingen att utföra avtalad mängd vård, där volymen normalt är otillräckligt för att klinikerna ska uppnå en effektiv drift. Privata vårdgivare ska leverera de volymer som är avtalade med landstinget. Först därefter, i mån av utrymme, kan privata vårdgivare ta emot försäkringspatienter.  

Vid behov av högspecialiserad vård som endast tillhandahålls på Sveriges storsjukhus, kommer även den som har sjukvårdsförsäkring att få sin vård utförd men utan förtur.

Sjukvårdsförsäkringen fungerar som ett komplement till den offentliga hälso- och sjukvården och konkurrerar inte med den offentliga vården. De som har offentligfinansierad vård får det inte sämre på grund av att det finns privata sjukvårdsförsäkringar. Försäkringen avlastar och skapar utrymme för personer som inte har en försäkring. Det är de offentliga resurserna som sätter gränsen för vilken vård en patient får och inom vilken tid, inte förekomsten av kompletterande alternativ.

Förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring

Den 1 juli 2018 infördes förmånsbeskattning av premien för arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring. Det innebär att den del av premien som avser hälso- och sjukvård ska förmånsbeskattas hos den anställde. I de flesta fall innebär det att omkring 60 procent av premien utgör underlag för förmånsbeskattning.

Om premien till exempel uppgår till 500 kronor per månad så ska 300 kronor tas upp till förmånsbeskattning hos den anställde. Med en marginalskatt på 30 procent blir det 90 kronor per månad. Med en marginalskatt på 50 procent blir det 150 kronor per månad.

Sju myter om Sjukvårdsförsäkring

Är det så att de som har en sjukvårdsförsäkring går före i vårdkön eller att sjukvårdsförsäkringen leder till längre vårdköer? Här kan du lära dig mer. Vi slår hål på sju myter om sjukvårdsförsäkring

Läs mer