Logotype for print

Allt fler har en sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen är en försäkring som vanligen omfattar både sjukvårds- och rehabiliteringstjänster. Både livförsäkringsföretag och skadeförsäkringsföretag kan erbjuda sjukvårds¬försäkringar. Livförsäkringsföretagen står för en knapp tredjedel av antalet försäkringar och skadeförsäkringsföretagen står för resterande två tredjedelar.

Antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat trendmässigt under en längre tid. Vid slutet av 2021 hade fler än 723 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med 43 procent sedan 2012. Närmare 6 av 10 försäkringstagare får sin försäkring betald av sin arbetsgivare, och drygt 3 av 10 har tecknat sin sjukvårds­försäkring som en gruppförsäkring, till exempel via sitt fackförbund. Resterande, cirka tio procent, har en individuell sjukvårdsförsäkring, som individen själv har tecknat.

Under 2021 betalade försäkringstagarna omkring 3,9 miljarder kronor i premier för sjukvårdsförsäkringar. Ingenting av den vård som utförs inom sjukvårds­försäkringen finansieras med skattemedel.

diagram_23.png

Behandlingar inom sjukvårdsförsäkringen

Innehållet i en sjukvårdsförsäkring kan variera något mellan olika försäkringsbolag, men omfattar i regel sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Ofta ingår även förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder. Försäkringen kan också ersätta kostnader för medicin och eftervård. Insatser som inte finansieras eller hanteras inom sjukvårdsförsäkringen är akutvård, intensivvård (IVA), förlossning, kosmetisk behandling och vård i livets slutskede. Vården finansieras i sin helhet med premier från försäkringstagarna.

Den vård som ges inom sjukvårdsförsäkring handlar huvudsakligen om planerad specialistvård. Till de vanligaste insatserna inom försäkringen hör besök hos fysioterapeut och/eller naprapat samt psykolog. Vi har därför valt att redovisa dessa insatser inom specialistvården separat. Övriga vanliga insatser inom specialistvården är besök hos hudspecialist, mottagning för öron, näsa, hals, gynekologi/urologi med mera.

Under 2021 utfördes omkring 1,4 miljoner behandlingar inom ramen för sjukvårdsförsäkringen, varav 46 413 operationer (se diagram 24).

Alla insatser inom sjukvårdsförsäkringen föregås av en medicinsk bedömning på motsvarande sätt som inom den offentligfinansierade vården. Vården utförs endast om det konstateras finnas ett behov av vård och utförs enbart av privata vårdgivare i Sverige eller utomlands.
diagram_24.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.