Logotype for print

Stora skillnader i antalet naturskador över åren

Naturorsakade skador omfattar skador som uppstår vid extrema väderförhållanden såsom till exempel storm, skyfall, översvämning, jordskred och lavin. Under 2021 inträffade fler än 24 000 naturorsakade skador i Sverige som täcktes av försäkringar, varav den absoluta merparten (17 000 skador) var orsakade av vattenskador såsom översvämningar och skyfall.

Totalt betalade skadeförsäkringsföretagen ut drygt 2,7 miljarder kronor i ersättningar för naturorsakade skador under 2021. Det är det nästa högsta belopp som har betalats ut under ett enskilt år sedan stormen Gudrun i Småland 2005, då närmare 3,8 miljarder kronor betalades ut till hushåll och företag för nästan 93 000 skador. Under 2021 var det främst Gävleborgs län som drabbades av skador orsakade av skyfall med översvämningar som följd.
diagram_20.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.