Logotype for print

Antal skadade och dödade personer i trafiken

Antalet dödade i trafiken har minskat trendmässigt sedan 1990. Antalet individer som skadas i trafiken har också minskat, men inte i samma utsträckning.

Det ska dock betraktas mot att fordonsparken har ökat kraftigt de senaste decennierna. Antalet skadade är relativt sett färre idag som ett resultat av ett riktat trafiksäkerhetsarbete och en utveckling mot allt säkrare bilar. Personskador kan innebära komplicerade utredningar med långa skaderegleringstider och ersättningar som betalas ut över en lång tid (så kallade skadelivräntor).

Den statistik som presenteras här bygger på uppgifter som rapporterats till skadeförsäkringsföretag inom ramen för den obligatoriska trafikförsäkringen. Den visar att under 2022 dödades 175 personer och drygt 27 000 personer skadades i trafiken, enligt vad som rapporterats till försäkringsbolagen. I två fall av tre skedde olyckorna antingen då personen färdades i eller blev påkörd av privatägda personbilar.

Under den senaste 10-årsperioden har antalet dödade minskat från 257 personer till 175 personer, vilket är en minskning med 32 procent. Under samma period har antalet skadade minskat från 35 000 personer till 27 000 personer, en minskning med 23 procent.

diagram_14.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.