Logotype for print

Sparande i privat kapitalförsäkring steg kraftigt under 2021

Under 2022 betalades det in knappt 359 miljarder kronor i premier till pensions- och livförsäkringar. Av dessa betalades mer än hälften (53 procent) in till tjänstepension och 43 procent till privata kapitalförsäkringar, som kan vara både privatägda och företagsägda.

Premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkringar har under de senaste tio åren fördubblats och privata kapitalförsäkringar står för 60 procent av ökningen.

Jämfört med 2021 har premieinbetalningarna till privata kapitalförsäkringar minskat, från 203 miljarder kronor till 153 miljarder kronor, en minskning med 24 procent. Både företag och individer kan spara i kapitalförsäkring och kapitalet kan placeras i värdepapper och traditionell livförsäkring. Den sämre utvecklingen på börsen under 2022 – tillsammans med högre priser och bolåneräntor – kan ha bidragit till att intresset för kapitalförsäkringar har minskat.

diagram_33.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.