Logotype for print

Närmare 26 miljoner sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar

I slutet av 2021 fanns drygt 26 miljoner sjuk- och olycksfallsförsäkringar i Sverige. För dessa försäkringar betalade försäkringstagarna närmare 19 miljarder kronor i premier.

Anledningen till att det finns så många sjuk- och olycksfallsförsäkringar är att en individ kan ha flera olika sådana försäkringar. Knappt hälften (47 procent) var olycksfallsförsäkringar och en dryg tredjedel (34 procent) var någon form av sjukförsäkring. Det finns också kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkringar till exempel barnförsäkring. De sistnämnda utgjorde ungefär elva procent av samtliga sjuk- och olycksfallsförsäkringar vid slutet av 2021. Ungefär tre procent var kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkringar för vuxna.

Drygt 45 procent av sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringarna som fanns vid slutet av 2021 betalades inte av individen själv utan av individens arbetsgivare. Omkring 35 procent av försäkringarna var gruppförsäkringar, där en företrädare – till exempel en arbetsgivare eller ett fackförbund – avtalat fram en lösning som individen via sin anställning eller sitt medlemskap får möjlighet att teckna, ofta till ett förmånligt pris. Resterande sjuk- och olycksfallsförsäkringar var individuella försäkringar, där individen själv har tecknat försäkringen.diagram_22.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.