Logotype for print

Pensionskapital utgör en betydande del av hushållens finansiella sparande

Svenska hushåll har under de senaste tio åren fördubblat sitt finansiella sparande från knappt 7 300 miljarder kronor 2013 till drygt 14 500 miljarder kronor 2022.

Tjänstepension är den enskilt största sparformen för svenska hushåll. Knappt hälften av sparandet 2022 var antingen tjänstepension, privat pensionsförsäkring, privat kapitalförsäkring eller premiepension.

diagram_31.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.