Logotype for print

Ökat sparande till pension allt viktigare då medellivslängden ökar

Vi lever i genomsnitt allt längre, det vill säga medellivslängden ökar i Sverige. Om vi inte också arbetar längre innebär det att pensionsutbetalningarna ska räcka under fler år och den årliga pensionen blir då lägre.

En kvinna med tjänstepension som är född 1995 förväntas leva i ytterligare 26 år efter det att hon har fyllt 65 år, det vill säga till dess att hon fyller 91. Det är drygt två år längre än vad en kvinna som är född 1956 med tjänstepension förväntas leva efter det att hon fyllt 65 år. Det innebär att en kvinna född 1995 måste spara mer än en kvinna född 1956 för att få samma årliga pension, givet samma ålder för pensionering och allt annat lika. För motsvarande gruppering av män gäller att män födda 1995 förväntas leva runt tre år längre än män födda 1956.

Medellivslängden för kvinnor framöver beräknas vara omkring två år högre jämfört med för män.

diagram_32.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.