Logotype for print

Antal försäkringar inom pensions- och livförsäkring

Inom pensions- och livförsäkring finns många olika försäkringar från vilken utbetalning sker i samband med pensionering men också olika former av sparande. En tjänstepensionsförsäkring har samband med tjänst där den försäkrades arbetsgivare har åtagit sig att betala samtliga premier för försäkringen.

Den anställda är försäkrad och förmånstagare av försäkringen medan arbetsgivaren vanligen är den som har tecknat försäkringen och är försäkringstagare. Om en person har haft flera olika arbetsgivare under livet så finns också flera olika tjänstepensionsavtal. Försäkringssparande kan ske i privat kapitalförsäkring eller i privat pensionsförsäkring. Kapitalförsäkring är en form av sparande som kan tecknas av både privatpersoner och företag, där sparandet sker i aktier, fonder och andra värdepapper. Privat pensionsförsäkring är ett privat pensionssparande, en försäkring där sparandet är låst på kontot tills försäkringstagaren närmar sig pensionsåldern.

Vid slutet av 2021 fanns totalt närmare 51 miljoner försäkringar inom pensions- och livförsäkring. Mer än hälften (55 procent) av dessa försäkringar är tjänstepensionsförsäkringar. Därutöver fanns 5,7 miljoner privata kapitalförsäkringar och närmare 2 miljoner privata pensionsförsäkringar.

diagram_28.png

Utbetalningarna från försäkringssparande ökar kraftigt

Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen betalar ut försäkringsersättningar i form av tjänstepension och/eller från sparande i bland annat privat kapital­försäkring och privat pensionsförsäkring. Sammanlagt betalade dessa företag ut drygt 279 miljarder kronor under 2022.

Den största andelen av utbetalningarna avsåg sparande i privat kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring. Dessa utgjorde nästan hälften av utbetalningarna (46 procent). Resterande avsåg tjänstepensionsutbetalningar, där traditionell försäkring stod för den största delen (36 procent). Vid traditionell försäkring är det försäkrings- och tjänstepensionsföretagen som väljer i vilka tillgångar kapitalet ska placeras i, och som bär den finansiella risken. När det gäller fond- och depå­försäkring, är det försäkringstagaren som väljer i vilka fonder, aktier och andra finansiella tillgångar som kapitalet ska placeras i och som bär den finansiella risken.

Under de senaste tio åren har utbetalningar av tjänstepension mer än fördubblats, ökningen är 106 procent. Utbetalningar från sparande i privata kapitalförsäkringar och privata pensionsförsäkringar har under samma period ökat med 73 procent.

diagram_29.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.