Logotype for print

Sjö- och transportförsäkring

I slutet av 2022 uppgick den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring till närmare 2,4 miljarder kronor. Mellan 2021 och 2022 har premieinkomsten ökat med 7 procent vilket motsvarar 154 miljoner kronor.

Av den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring utgörs knappt hälften (47 procent) av varuförsäkring, drygt en tredjedel (38 procent) av fartygskaskoförsäkring och resten (15 procent) av ansvarsförsäkring. Mellan 2021 och 2022 har varuförsäkring ökat med 4 procent, fartygskaskoförsäkring med 6 procent och ansvarsförsäkring med 21 procent. I varuförsäkring ingår bland annat försäkring för inrikes och utrikes transporter av varor. I ansvarsförsäkring ingår ansvarsförsäkring för både svenska och utländska speditörer och transportörer. I fartygskaskoförsäkring ingår försäkring för större och mindre fartyg (kasko) inklusive varv.

diagram_25.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.