Logotype for print

Skillnad mellan livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar per sparform

De fyra företagsgrupper/företag inom pensions- och livförsäkring med störst innehav av placeringstillgångar var 2022 Alecta, Skandia, Folksam och AMF Pension. Dessa företagsgrupper/företag utgjorde 57 procent av marknaden sett till de totala tillgångarna för livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen.

Vid slutet av 2022 var tillgångarna sammanlagt för tjänstepensions­företagen drygt 2 200 miljarder kronor och för livförsäkringsföretagen knappt 3 300 miljarder kronor.

Det skiljer sig mellan företagsgrupperna/företagen hur mycket av tillgångarna som är knutna till traditionell försäkring, fond- respektive depåförsäkring. För de fyra företagsgrupperna/företagen med störst tillgångar är tillgångarna främst relaterade till traditionell försäkring. För de övriga företagen, med undantag för Afa Försäk­ring, tillhör tillgångarna främst antingen fond- eller depåförsäkring.

diagram_36.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.