Logotype for print

Låg avkastning på tillgångar under 2022

Avkastningen på de tillgångar som innehas av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen är betydelsefull eftersom den påverkar nivån på de framtida pensionsutbetalningarna.

För 2022 uppgick totalavkastningen på tillgångar som förvaltas av svenska liv­försäkrings- och tjänstepensionsföretag till - 7,2 procent (se diagram 38). Det är lägre än den genomsnittliga årliga totalavkastningen under de senaste tjugo åren på 6,7 procent. Den låga avkastningen under 2022 berodde främst på den sämre utvecklingen på aktiemarknaderna i Sverige och globalt och att företagens till­gångar utgörs till en förhållandevis stor andel av aktier. Dock är avkastningen under ett enskilt år av mindre betydelse eftersom sparandet är långsiktigt. I stället är det avkastningen över tid som avgör nivån på de framtida pensions­utbetalningarna.

diagram_38.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.