Logotype for print

Investeringarna är större än Sveriges BNP

Svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag hade vid slutet av 2022 finansiella tillgångar om knappt 6 100 miljarder kronor, vilket är mer än Sveriges BNP.

Tillgångarna investeras i Sverige eller i vår omvärld. Merparten av tillgångarna – ungefär 90 procent – förvaltas av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen, medan resterande förvaltas av skadeförsäkringsföretagen. Att livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen har så stora tillgångar beror på att premierna som betalas in sparas under många år och att det sparade kapitalet växer till följd av avkastningen.

Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar är till största del relaterade till traditionell livförsäkring, men fond- och depåförsäkring har ökat under senare år. Vid fond- och depåförsäkring är det försäkringstagarna som väljer vilka fonder som kapitalet ska placeras i och som bär den finansiella risken. Fond- och depåförsäkring skiljer sig på så vis från traditionell försäkring, där det i stället är företagen som väljer hur kapitalet ska förvaltas och som bär den finansiella risken.

Av livförsäkrings- och tjänstpensionsföretagens placeringstillgångar var 60 procent knutna till traditionell försäkring vid slutet av 2022, medan knappt 30 procent var knutna till fondförsäkring och nästan elva procent till depåförsäkring.

diagram_34.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.