Logotype for print

Tillgångar och investeringar

Svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag investerar runt 6 100 miljarder kronor i den svenska och globala ekonomin. Dessa investeringar i främst aktier och obligationer bidrar till ekonomisk tillväxt och omställningen till ett hållbart samhälle. Avkastningen på dessa tillgångar har varit hög under de senaste tjugo åren, vilket kommer försäkringstagarna till godo i form av bland annat högre pensionsutbetalningar.