Logotype for print

Arkiverad Årsrapporter Skade

Lönsamhetsanalys, resultatanalys, premiesammanställning och årsstatistik från 1996 och framåt.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se
Resultatanalys
Bolagsdata