Logotype for print

Försäkringsbestånd

Publicerad: 2024-05-17 Nästa publiceringsdatum: 2024-09-04

Här presenteras kvartalsstatistik över försäkringsbestånd (antal försäkringsavtal) från och med första kvartalet 2021. Statistiken omfattar pensions- och livförsäkring respektive skadeförsäkring, som finns på den svenska försäkringsmarknaden.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Livförsäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och skadeförsäkringsföretag rapporterar data kvartalsvis till Svensk Försäkring. Statistiken omfattar samtliga försäkringar där försäkrings- och tjänstepensionsföretag är försäkringsgivare och avser både livförsäkrings- och skadeförsäkringsrörelse. Uppgifterna lämnas av företag som är försäkringsgivare oavsett vem som marknadsför försäkringen. Data redovisas per försäkringsgren och sammanställs i produktområde.

Statistiken presenteras endast aggregerat per produktområde och försäkringsgren, ej per företag.

Statistikdatabas