Logotype for print

Årsrapport Tjänstepensionsföretag

Publicerad: 2023-09-20 Nästa publiceringsdatum: 2024-09-18

Finansinspektionens årsrapporter för tjänstepensionsföretag innehåller uppgifter från resultaträkning, balansräkning och försäkringsbestånd. Här finns även resultatanalys per försäkringsgren.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Finansinspektionens årsrapporter för tjänstepensionsföretag innehåller uppgifter från resultaträkning, balansräkning och försäkringsbestånd. Data finns från och med 2021. Här finns även resultatanalys per försäkringsgren (data ej inläst för 2021).