Logotype for print

Kvartalsrapport Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag

Publicerad: 2024-05-17 Nästa publiceringsdatum: 2024-09-04

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Varje kvartal rapporterar livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag till Finansinspektionens tillsynsrapportering. Rapporteringen sker för livförsäkringsföretag enligt föreskrifterna i FFFS 2015:13 och för tjänstepensionsföretag enligt förskrifterna i FFFS 2019:22. I rapporteringen ingår bland annat inbetalda premier och nyteckningspremier, utbetalda försäkringsersättningar, flyttat försäkringskapital, uppräknade fribrev, återköp och utbetalda återbäringar. Svensk Försäkring får tillgång till viss data för svenska företag och samlar även in motsvarande data från utländska företags filialer på den svenska försäkringsmarknaden.

Data ingår i den kvartalsrapport som presenteras av Svensk Försäkring. 

Nedan finns länk till kvartalsrapporten för livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag i Svensk Försäkring statistikdatabas.