Logotype for print

Årsrapport Skadeförsäkringsföretag

Publicerad: 2023-09-20 Nästa publiceringsdatum: 2024-09-18

Försäkringsföretagens årsrapporter visar resultat- och balansräkning per år samt resultatanalys, det vill säga resultatet uppdelat efter försäkringsgren, för de försäkringsföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Varje år rapporterar skadeförsäkringsföretag till Finansinspektionens tillsynsrapportering. Rapporteringen sker enligt förskrifterna i FFFS 2015:13. I rapporteringen ingår bland annat resultat- och balansräkning samt försäkringsbestånd. Observera att här ingår endast svenska företag. Utländska företags filialer ingår inte. Här finns även en speciell rapport avseende just trafikförsäkring, som redovisar utbetalda försäkringsersättningar och avsättningar för skador inklusive fastställda kapitalvärden och skadelivräntor.

Nedan finns länk till årsrapporten för skadeförsäkringsföretag i Svensk Försäkring statistikdatabas.