Logotype for print

Kvartalsrapporter

Här presenteras en delmängd av den data som försäkrings- och tjänstepensionsföretagen rapporterar kvartalsvis till Finansinspektionens tillsynsrapportering. Välj rapport i menyn till vänster