Logotype for print

Året som gick - 2022

2023-01-24

Ett Svensk Försäkring "wrapped"- eller en digital årskrönika över ett urval av vad vi på Svensk Försäkring gjort under 2022.

Januari 

Vi startade 2022 med att lansera ett nytt beräkningsverktyg för medicinsk invaliditet som används av försäkringsbolagen när en person råkat ut för flera funktionsförluster. Vi riktar också skarp kritik mot EU-kommissionens solvens II-förslag. 

Februari 

Debatten om sjukvårdsförsäkringar tar fart under februari och kommer att fortgå hela vägen fram till valet i september. Vi släpper också marknadsstatistik för fjärde kvartalet 2022 och en bedrägerirapport tillsammans med vårt dotterbolag Larmtjänst.

Mars

Tid och kraft läggs på att försöka förstå vad som händer efter krigsutbrottet i Ukraina.

April  

Under april månad anordnar vi ett hållbarhetsseminarium på Moderna Museet med de tre andra branchorganisationerna på finansmarknadsområdet. Vi publicerar också statistik om hur tjänstepensionen utvecklas. 

hållbarhet_1.jpg

Maj

Vår Årsmöteskonferens på temat Open finance äger rum och blir ett uppskattat tillfälle för branschen att mötas igen på Operaterrassen. Debatten om sjukvårdsförsäkringar fortgår och vi förtydligar våra budskap med fem fakta i frågan. Dessutom släpper vi vår årliga statistikrapport om Försäkringar i Sverige.

Juni

I juni publicerar vi statistik om elbränder orsakade av bland annat kortslutningar och andra elfel. Det är ett fortsatt stort intresse för sjukvårdsförsäkringar. 

Juli 

I juli presenterar vi naturskadestatistik som visar på rekordhöga skadebelopp efter översvämningarna i bland annat Gävle 2021.
Bild översvämning.png

Augusti 

Vi svarar på en remiss om utredningsförslag om sjukvårdsförsäkringar som är den sista i en lång rad utredningar om sjukvårdsförsäkringen. 

September 

I september tar vi fram ett gemensamt positionspapper tillsammans med övriga nordiska branschorganisationer med argument emot ett förslag om ett nytt krishanteringsregelverk för försäkringsföretag, IRRD. Vi framhåller behovet av nationell flexibiliet. Vi publicerar också ett par broschyrer med praktiska råd för fastighetsägare när det gäller vatten och avlopp. 

Oktober 

Efter riksdagsvalet försvinner sjukvårdsförsäkringen från den politiska debatten och istället blir beskattningen av ISK och kapitalförsäkring en fråga där vi framhåller att det är viktig med likformig beskattning. 

November 

Nästan alla i Sverige har en hemförsäkring men ungefär 400 000 personer har det inte. I november berättar vi om ett branschgemensamt projekt för att minska gruppen som saknar hemförsäkring. 

December

Vi avslutar året med en spaning framåt mot 2023 på vårt Omvärldsseminarium. I samband med seminariet publicerar vi rapporten Omvärldstrender 2023 och släpper de första avsnitten i vår nystartade podd Försäkringssnack.