Logotype for print

Årsmöteskonferens 2022: Försäkring och digital delaktighet

2022-05-13

Svensk Försäkrings Årsmöteskonferens den 12 maj samlade branschen efter ett par års uppehåll på grund av coronapandemin. Temat ”Försäkring och digital delaktighet” lockade ett fullsatt auditorium.

Årsmöteskonferensen 2022 inleddes av Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring. Hon konstaterade att digitaliseringen pågått länge i försäkringsbranschen men att EU sedan några år tillbaka haft ett större fokus på området. Ett antal strategier och förslag håller på att tas fram vilket kommer att påverka förutsättningarna för den fortsatta digitaliseringen av sektorn. Christina Lindenius konstaterade att regleringen för försäkring inte kommer att enbart röra det finansiella området, utan i allt större omfattning även det digitala.

EU-kommissionen företräddes av Mattias Levin, biträdande enhetschef för Digital Finance, Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Levin utvecklade tankegångarna i EU-kommissionens konsultation om Open Finance som precis presenterats. Levin lyfte bland annat att det är viktigt att regelverket om Open Finance ska förbättra möjligheterna till datadriven innovation inom den finansiella sektorn men också se till att konsumenter har inflytande över hur deras data används.

Claire Ingram Bogusz, docent Uppsala universitet och forskare vid House of Innovation vid Handelshögskolan i Stockholm

Claire Ingram Bogusz, forskare vid Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm samt Jannike Tillå från Internetstiftelsen diskuterade i en panel vad forskningen säger om vad digitaliseringen kommer att innebära för organisationer och hur konsumenter kan ta till sig digital information och hur delaktiga de är.

Jannike Tillå, Affärsområdes- och kommunikationschef, Internetstiftelsen

Ingram Bogusz pekade på att Open banking inneburit att direkta samarbeten mellan banker förvånande nog är ovanligt medan tredjepartslösningar blivit vanligt.

Tillå lyfte bland annat fram att, trots att Sverige är ett väl digitaliserat land, finns det fortfarande grupper som har svårt för digitala verktyg och att den digitala kompetensen ibland kan vara låg även om man är digitalt uppkopplad.

Fausto Parente, Executive Director påden europeiska tillsynsmyndigheten EIOPA, reflekterade kring vad de nya regleringarna kommer att innebära för konsekvenser för försäkringsföretag och för konsumenter och också vad det kommer att innebära för deras tillsynsarbete.

Parente konstaterade att hög tillit och ett högt konsumentskydd är nyckeln till en fortsatt framgångsrik digitalisering av försäkringssektorn och att det finns en risk för digitalt utanförskap vilket måste omhändertas.

Torgny Johansson, vd Futur Pension, Tobias Lindhe, vd Handelsbanken Liv, Ylva Wessén, vd Folksam

Årsmöteskonferensen avrundades med en paneldiskussion med Ylva Wessén vd på Folksam, Tobias Lindhe vd på Handelsbanken Liv och Torgny Johansson vd på Futur Pension om hur försäkringsföretag möter denna utveckling på digitaliseringsområdet. Det konstaterades bland annat att den tekniska utvecklingen går snabbt och driver branschen framför sig och att regelverken skapas i efterhand men att detta är viktigt så att ramarna sätts för hur innovation främjas samtidigt som konsumenter skyddas.

Ylva Wessén, styrelseordförande Svensk Försäkring

Ylva Wessén, som på morgonens Årsmöte hade valts till Svensk Försäkrings nya styrelseordförande, sammanfattade Årsmöteskonferensen med att konstatera att försäkringsbranschen har en viktig roll i samhället, inte bara när det gäller digitalisering som varit förmiddagens tema, utan också när det gäller att bidra till att skapa trygghet och också till att ställa om till ett hållbart samhälle.

 

2022-05-12 10.28.52-2.jpg

 

2022-05-12 10.30.18-1.jpg

2022-05-12 10.30.51.jpg

Årsmöteskonferens 2022 på Youtube

Se alla föredragen på vår Youtubekanal