Logotype for print

Privata kapitalförsäkringar på samma nivå som tjänstepensionsförsäkringar

2022-02-16

Ny statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag visar att premieinbetalningar till privata kapitalförsäkringar uppgår till 182 miljarder kronor under 2021, medan premieinbetalningarna till tjänstepensionsförsäkringar uppgår till 187 miljarder kronor. Totalt sett har premieinbetalningarna för pensions- och livförsäkring ökat med 38 procent under 2021.

Premieinbetalningarna till privata kapitalförsäkringar fortsätter att öka mycket kraftigt liksom de har gjort tidigare, framför allt de senaste fem åren. Under det fjärde kvartalet 2021 var premieinbetalningarna 52,5 miljarder kronor jämfört med 29,7 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2020, vilket ger en ökning i premieinbetalningarna med 77 procent. Uppräknat till årsbasis ökade premieflödet till privata kapitalförsäkringar med 68 procent till 181,6 miljarder kronor under 2021. Det är framför allt depåförsäkringar som står för den kraftiga ökningen.

Det finns flera skäl till att privata kapitalförsäkringar har ökat så kraftigt. Bland annat verkar det handla om entreprenörer och mindre företag med god lönsamhet som söker avkastning på sitt överskottskapital. Låga räntor och ett gynnsamt börsklimat under flera år är också bidragande orsaker, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker vid Svensk Försäkring.

De inbetalda premierna till konkurrensutsatta tjänstepensionsförsäkringar ökade med 26 procent under det fjärde kvartalet 2021 jämfört med inbetalningarna under det fjärde kvartalet 2020. Uppräknat till årsbasis ökade premieflödet för tjänstepensionsförsäkringar med 20 procent till 186,7 miljarder kronor. Sparandet i tjänstepensionsförsäkringar skedde främst som traditionell och fondförsäkring.

Tjänstepensionsförsäkringar (även kollektivavtalade) kan förmedlas antingen via valcentral (där den anställda själv kan välja försäkringsgivare) eller utanför valcentral. Under 2021 ökade tjänstepensionsförsäkringar förmedlade via valcentral med 11 procent till 85,8 miljarder kronor och försäkringar förmedlade utanför valcentraler med 29 procent till 100,9 miljarder kronor under 2021.

Premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkring har ökat för samtliga produktområden som Svensk Försäkring redovisar för det fjärde kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Privata kapitalförsäkringar står för majoriteten av ökningen. Uppräknat till årsbasis bidrog samtliga produktområden med positiva utvecklingstal.