Logotype for print

Fortsatt stort intresse för sjukvårdsförsäkring

2022-06-01

Drygt 700 000 personer omfattas i dag av en sjukvårdsförsäkring. Majoriteten, 60 procent, tecknas av arbetsgivare för de anställda och de fortsätter att öka i antal. Även gruppförsäkringar som inte är betalda av arbetsgivaren fortsätter att öka. Det handlar i de flesta fall om sjukvårdsförsäkring tecknad via medlemskap i ett fackförbund.

Intresset för sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort. De allra flesta som omfattas av försäkringen är i arbetsför ålder (15‑74 år). I slutet av 2021 omfattades 723 000 personer av en sjukvårdsförsäkring, vilket motsvarar var sjunde sysselsatt person i Sverige. Det är en ökning med 33 500 försäkringar eller 5 procent jämfört med 2020.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Intresset för att teckna sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort och vi ser att de arbetsgivarbetalda försäkringarna fortsätter att öka. En förklaring är sannolikt att försäkringen bidrar till ökad trygghet för arbetsgivare och enskilda, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.

De allra flesta försäkringar tecknas av arbetsgivare för de anställda. Det gäller för 6 av 10 försäkringar. Ett skäl till att arbetsgivare tecknar försäkringen för de anställda kan vara att arbetsgivare har ett långtgående ansvar för förebyggande arbete och rehabilitering för de anställda. Därutöver har arbetsgivare och företag, inte minst små- och medelstora företag, ekonomiska drivkrafter till att snabbt vilja få tillbaka de anställda i arbete.

- Sjukvårdsförsäkringen är särskilt viktig för företag upp till 30 anställda. Vid sidan av att sjukfrånvaro bland de anställda innebär direkta kostnader för sjuklön och vikarier, så kan en längre tids sjukfrånvaro leda till höga indirekta kostnader i form av produktionsbortfall och förseningar, vilket kan vara förödande för verksamheten i mindre företag, säger Eva Erlandsson.

Även gruppförsäkringar som inte är betalda av arbetsgivaren ökar. Det innebär att den enskilde själv väljer att teckna en försäkring genom sitt medlemskap i ett fackförbund eller yrkesförbund, men det är även möjligt att teckna försäkringen via sin arbetsgivare. Skillnaden mot de arbetsgivarbetalda försäkringarna är att den enskilde själv betalar in premien. Gruppförsäkringar, som inte är betalda av arbetsgivaren, står i dag för 3 av 10 tecknade försäkringar.

- Allt fler fackförbund väljer att erbjuda sina medlemmar att teckna en sjukvårdsförsäkring. Försäkringen kan ses som ett komplement till övriga försäkringar som kan tecknas via det fackförbund man tillhör, som inkomstförsäkring och olycksfallsförsäkring med mera, säger Eva Erlandsson.

I dagsläget erbjuder 15 av 21 fackförbund inom Saco försäkringen och 5 av 13 fackförbund inom TCO. Inget av förbunden inom LO erbjuder sina medlemmar att teckna sjukvårdsförsäkring. Totalt är det således 20 fackförbund som erbjuder sina medlemmar att teckna sjukvårdsförsäkring. Det innebär att omkring 1,6 miljoner personer har möjlighet att teckna sjukvårdsförsäkring genom sitt medlemskap i ett fackförbund.

Källa: Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar (2021:80) och Blix, Mårten (2022) Privata sjukvårdsförsäkringar och arbetsmarknaden.

Svensk Försäkring har för första gången samlat in statistik över antal utförda behandlingar. Under 2021 utfördes omkring 1,4 miljoner behandlingar. Den vanligaste behandlingen är inom planerad specialistvård och det handlar huvudsakligen om insatser inom rörelseapparaten såsom fysioterapi och naprapati.

- Den vård som ges inom sjukvårdsförsäkringen finansieras i sin helhet genom försäkringspremier och varje insats föregås av en medicinsk bedömning. Det innebär att den vård som utförs inom sjukvårdsförsäkringen annars hade behövt utföras inom den offentligfinansierade vården, säger Eva Erlandsson.