Logotype for print

Varför hemförsäkring? - Svensk Försäkrings senaste projekt

2022-11-07

Idag finns det cirka 400 000 personer som saknar en hemförsäkring, vilket är 3,5 procent av Sveriges befolkningen. Svensk Försäkring startar nu projektet Varför hemförsäkring? som är ett branschgemensamt projekt för att minska gruppen som saknar hemförsäkring.

Projektets målsättning är att minska andelen oförsäkrade människor i Sverige för att fler ska ha ett grundläggande skydd i form av en hemförsäkring. Det grundläggande försäkringsskyddet i hemförsäkringen består av många delar för den försäkrades trygghet om något oväntat händer. En hemförsäkring är något som samhället förväntar sig att alla tecknar och flera sociala skydd utgår ifrån att en sådan finns.

Initiativet till projektet kom från medlemsföretagen och förberedelserna har pågått sedan sommaren. Dina Försäkringar, Folksam, Gjensidige, If, Länsförsäkringar samt Trygg-Hansa finansierar projektet vars första etapp ska vara avslutad i februari nästa år.

Marie Hosinsky, ekonom

- Projektets målsättning är att identifiera varför man saknar hemförsäkring och hur försäkringsbolagen kan bli bättre på att nå dessa grupper, säger Marie Hosinsky som är projektledare för projektet.

Svensk Försäkring har anlitat insiktsbyrån Augur för att genomföra projektet. Startskottet för arbetet var en workshop i slutet av oktober med en referensgrupp med representanter från aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med de här grupperna – Konsumenternas försäkringsbyrå, Göta Lejon, SHIS Bostäder, Svenska Bostäder samt Stadsmissionen.