Logotype for print

Försäkringsbranschen utreder fler misstänkta bedrägerier

2022-02-22

Under 2021 utredde de svenska sakförsäkringsbolagen 10 588 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Detta är en ökning med 29 procent jämfört med året innan. Även antalet polisanmälningar av försäkringsbedrägerier har ökat under året.

Under 2021 utredde de svenska sakförsäkringsbolagen 10 588 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Detta är en ökning med 29 procent jämfört med året innan då försäkringbolagen utredde 8198 ärenden. Det är framför allt inom försäkringskategorierna hem/villa/rese (53 %) och motorfordon (40 %) som försäkringsbolagen uppdagar försök till försäkringsbedrägerier.

Under de senaste två åren har ett av Larmtjänsts kundbolag gjort en större satsning på fastighets­bränder och därmed upptäckt att det även finns en hel del försäkringsbedrägerier i dessa skador. Denna satsning medförde att antalet upptäckta försäkrings­bedrägerier kopplade till fastighetsbränder flerdubblades.

Varje år betalar försäkringsbranschen ut närmare 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör 5–10 procent av dessa utbetalningar. Under 2021 polisanmäldes 597 försäkringsbedrägerier vilket är en ökning med nästan 11 procent jämfört med året innan då det gjordes 540 polisanmälningar.

Mats Galvenius, vvd Svensk Försäkring

- Under de senaste fem åren är det dock i genomsnitt endast 16 procent av anmälningarna som leder till åtal trots att försäkringsbolagen bara polisanmäler ärenden som är väl styrkta och där det alltid finns en identifierad misstänkt gärningsman, säger Mats Galvenius vd på Larmtjänst och vice vd Svensk Försäkring.

Läs mer: Vad är försäkringsbedrägeri?

Av de polisanmälda försäkringsbedrägerierna som har gjorts till polismyndigheten under de senaste fem åren har 74 procent gått till utredning. Av polisanmälningarna ledde 16 procent till åtal, varav 9 procent till lagföringsbeslut (fällande dom) och 2 procent till strafföreläggande.

Försäkringar spelar en viktig roll i samhället och bygger på principen att risker sprids över en större grupp. Försäkringslösningar fungerar dock inte om enskilda individer eller kriminella nätverk missbrukar systemet för egen vinning. Försäkringsbranschen har en skyldighet att värna om de ärliga kunderna genom att bekämpa försäkringsbedrägerier och har intensifierat det branschgemensamma arbetet för att motverka det.