Logotype for print

Fem fakta om sjukvårdsförsäkringen

2022-05-11

I den allmänna debatten lyfts många felaktigheter om vad en sjukvårdsförsäkring egentligen är och hur den förhåller sig till den offentligfinansierade vården. Svensk Försäkring har tagit fram fem fakta om sjukvårdsförsäkringarna för att bringa reda i frågan.

I Sverige finns ett brett stöd för en offentligfinansierad välfärd. Den offentligfinansierade vården finansierar ungefär 99 procent av den totala vården i Sverige. Men det kan finnas behov av kompletterande lösningar för att möta behovet av vård och till exempel få anställda snabbare tillbaka till arbete efter sjukdom eller annan skada. Sjukvårdsförsäkring är en sådan kompletterande lösning.

Eva Erlandsson, senior ekonom

– Synen på sjukvårdsförsäkring är starkt politiserad. Det gör att det cirkulerar många felaktigheter om hur en sjukvårdsförsäkring fungerar och vilka behov den fyller hos arbetsgivare och enskilda. Den debatten riskerar att flytta fokus från de problem som vi vet finns inom den offentligfinansierade sjukvården, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring.

 

 

Fakta 1 – Sjukvårdsförsäkringen leder inte till längre väntetider inom den offentligfinansierade vården

Privata vårdgivare är enligt lag skyldiga att prioritera patienter utifrån behov. Den som har störst behov ska alltid gå först oavsett vem som finansierar vården. Ingen studie eller offentlig utredning har kunnat visa att sjukvårdsförsäkringen leder till att patienter från den offentligfinansierade vården får vänta längre på den vård de har behov av och rätt till.

Fakta 2 – Sjukvårdsförsäkringen avlastar den offentligfinansierade vården

Sjukvårdsförsäkringen finansierar omkring 1 procent av all vård i Sverige. Utan sjukvårdsförsäkringen skulle insatserna behöva finansieras av regionerna. Utan sjukvårdsförsäkring hade vårdköerna varit ännu längre

Fakta 3 – Sjukvårdsförsäkring är vanligast bland låg- och medelinkomsttagare

Sjukvårdsförsäkringen finns i hela Sverige och försäkringsvillkoren är desamma oavsett bostadsort. Försäkringen är vanligast bland låg- och medelinkomsttagare, anställda inom byggnation och anläggning, finansiella tjänster, detaljhandel och tillverkningsindustri.

Fakta 4 – De flesta sjukvårdsförsäkringar tecknas av arbetsgivare för alla anställda

Arbetsgivare har enligt lag ett ansvar för att hålla sin personal frisk. Sjukvårdsförsäkring är ett sätt för dem att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Sjukvårdsförsäkringen gör att de snabbt kan påbörja en arbetsinriktad rehabilitering. Det ökar tryggheten och förutsägbarheten för både arbetsgivare och anställda.

Fakta 5 – De vanligaste behandlingar är inom fysioterapi och naprapati

Sjukvårdsförsäkringen omfattar endast planerad specialistvård och de vanligaste insatserna är behandlingar av fysioterapeut eller naprapat för till exempel ryggbesvär. Försäkringen omfattar inte akutvård, högintensiv vård, förlossning eller liknande.