Logotype for print

Fullt hus på Finlandshuset när Svensk Försäkring trendspanade

2022-12-13

Under fredagen presenterade Svensk Försäkring sin årliga rapport om omvärldstrender på Finlandshuset i Stockholm. Modererade presentationen gjorde Magnus Vesterlund, chefsekonom på Svensk Försäkring.

Det var nästintill fullt hus på Finlandshuset när Svensk Försäkring presenterade årets omvärldstrender under fredagen.publiken_2023.jpg

Lena Friman Blomgren, jurist, redogjorde för Solvens II och vart vi är på väg, Jonas Söderberg, ekonom, gjorde en utblick kring den ekonomiska utvecklingen, Pär Karlsson, senior rådgivare, berättade om försäkring i krig och konflikt och Eva Erlandsson, senior ekonom, redogjorde för den politiska utvecklingen och dess konsekvenser för branschen.

Anna Jegnell, finansråd, Finansmarknadsavdelningen Finansdepartementet

Speciellt inbjudna gäster var Anna Jegnell, chef på finansmarknadsavdelningen på finansdepartementet som bland annat fick resonera kring prioriteringar under Sveriges kommande EU-ordförandeskap. Men även Anna Pettersson Westerberg, statssekreterare hos äldre- och sjukförsäkringsminister Anna Tenje, som varit direkt involverad i förhandlingarna kring Tidöavtalet. Anna Pettersson Westerberg fick bland annat frågor om Pensionsgruppen och dess framtid – något som hon ser som i allra högsta grad levande. I framtiden ser hon inte det som anmärkningsvärt att den breddas och att fler partier bjuds in till medverkan. Nu görs ett omtag och signalerna är att fler partier vill vara med. Att pensionssystemet ändras över tid är rimligt, menade hon.

Hon fick även möjlighet att resonera kring den nya klimat- och energipolitiken – där långsiktiga spelregler är av stor vikt för försäkringsbranschen.

Anna Pettersson Westerberg, statssekreterare Socialdepartementet

Sammantaget en intressant eftermiddag där branschföreningens företrädare återigen fick möjlighet att träffas fysiskt efter en lång tid av pandeminedstängningar.