Logotype for print

Tjänstepensionens andel av den totala pensionen fortsätter öka

2022-04-13

För de allra flesta står allmän pension för den största andelen av den totala pensionen men andelen som utbetalas från tjänstepension och livförsäkringssparande ökar stadigt. Under 2021 stod tjänstepensionen för 20 procent och annat livförsäkringssparande för 19 procent av den totalt utbetalda pensionen. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Tjänstepension och livförsäkringssparande fungerar som ett komplement till den allmänna pensionen som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Under perioden 2012–2021 ökade utbetalningarna från tjänstepension med 97 procent och livförsäkringssparande med 119 procent. Pensionsutbetalningarna från allmän pension ökade under samma period med 42 procent.

Eva Erlandsson, senior ekonom

– Det är tydligt att tjänstepensionens betydelse för den totalt utbetalda pensionen har ökat över tid. Den trenden kommer troligen att förstärkas framöver eftersom vi vet att nivån på de avsättningar som görs till tjänstepension har ökat inom flera avtalsområden under senare år. Till det kommer att allt fler har en inkomst över intjänandetaket till allmän pension, där avsättningen till tjänstepension är högre, säger Eva Erlandsson, senior ekonom vid Svensk Försäkring.

Utbetalningarna av allmän pension från Pensionsmyndigheten uppgick till 365 miljarder kronor under 2021 medan utbetalningarna från tjänstepension och livförsäkringssparande uppgick till 236 miljarder kronor. Statistiken visar endast utbetalning av tjänstepension som har skett genom sparande i tjänstepensionsförsäkring respektive privat kapital- och pensionsförsäkring. Därutöver kan arbetsgivare trygga tjänstepensionsåtaganden genom avsättningar i balansräkningen eller till en pensionsstiftelse. Det innebär att utbetalningar från tjänstepension är högre än vad som anges här.

Även utbetalningarna från livförsäkringssparande fortsätter att öka. Utbetalningarna från privat pensionssparande hänför sig till inbetalningar som gjordes innan det privata pensionssparande avskaffades 2016.

– Sett enbart till privat pensionsförsäkring kommer vi framöver att se en tydlig nedgång i utbetalningarna, eftersom vi i dag saknar ett privat pensionssparande i Sverige. Från försäkringsbranschens sida har vi presenterat ett helt nytt förslag till privat pensionssparande –  matchning – som framför allt riktar sig till låg- och medelinkomsttagare, säger Eva Erlandsson.